Συμμετοχή στο έργο της Βιβλιοθήκης

Η συλλογή του Ιωάννη Γενναδείου αποτελεί διεθνώς την πλουσιότερη ιδιωτική βιβλιοθήκη με ελληνική θεματολογία. Ως συλλέκτης σπάνιων βιβλίων και χειρογράφων, ο Γεννάδιος έβλεπε την Ελλάδα ως μια αδιάκοπη συνέχεια από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα – και η βιβλιοθήκη που ίδρυσε παραμένει πιστή στο όραμά του, το οποίο περιγράφεται με τον καλύτερο τρόπο στα ακόλουθα λόγια του: «να δημιουργήσω μια βιβλιοθήκη που θα αντικατοπτίζει το δημιουργικό πνεύμα της Ελλάδας σε όλες τις περιόδους της ιστορίας της, την επιρροή της στην τέχνη και τις επιστήμες της Δύσης, αλλά και τις εντυπώσεις που γεννά η ομορφιά της στον επισκέπτη». Η Γεννάδειος Βιβλιοθήκη αποτελεί μια παρακαταθήκη βιβλίων, χειρογράφων, αρχείων και έργων τέχνης που τεκμηριώνουν την κληρονομιά του Ελληνισμού από το τέλος της αρχαιότητας. Κορμό της βιβλιοθήκης αποτελούν οι 26.000 τόμοι της προσωπικής συλλογής του Ιωάννη Γενναδίου.

Ογδόντα χρόνια μετά την έναρξη της λειτουργίας της Γενναδείου, οι κήποι που την πλαισιώνουν αποτελούν μια όαση στην επιβαρυμένη πόλη, ενώ η συλλογή της αριθμεί περισσότερους από 115.000 τόμους και διευρύνεται με ταχείς ρυθμούς. Τα νέα αποκτήματα ταξινομούνται σύμφωνα με το αρχικό σύστημα που επινόησε ο Ιωάννης Γεννάδιος, με ορισμένες μικρές αλλαγές και προσθήκες στο ταξινομικό σύστημα του δωρητή προκειμένου να περιλάβει ένα μεγάλο αριθμό νέων βιβλίων και πιο πρόσφατες θεματικές ενότητες, όπως η συλλογή παιδικών βιβλίων. Σήμερα η Βιβλιοθήκη εξυπηρετεί περίπου 40 με 50 αναγνώστες την ημέρα, ενώ δέχεται 9.000 περίπου επισκέψεις το χρόνο.