Βυζαντινή Συλλογή

Οι βυζαντινές συλλογές της Γενναδείου περιλαμβάνουν κλασικά εγχειρίδια, όπως τα Die byzantinischen Elfenbeinskulpturen του A. Goldstein και Sculptures byzantines του André Grabar, καθώς και εκατοντάδες μονογραφίες και μελέτες για ειδικά θέματα. Σπάνιες εκδόσεις ιστορικών κειμένων περιλαμβάνουν τo κλασικό Corpus των βυζαντινών ιστορικών της Βόννης και τη νεότερη σειρά του Corpus Fontium Historiae Byzantinae, σημαντικά πατερικά και αγιογραφικά κείμενα, καθώς και εκδόσεις αρχειακών εγγράφων. Εκατοντάδες χειρόγραφοι κώδικες καταγράφουν την εξέλιξη της Ορθόδοξης Θείας Λειτουργίας, της βυζαντινής μουσικής, καθώς και τη μετάδοση λογοτεχνικών και επιστημονικών κειμένων. Τα πεπραγμένα διεθνών βυζαντινών συνεδρίων και σειρές περιοδικών, όπως το Byzantinische Zeitschrift και το Revue des Etudes Byzantines, φροντίζουν για την ολοκληρωμένη ενημέρωση της συλλογής. Η βιβλιοθήκη έχει, επίσης, συνδρομή στις εκδόσεις Reallexicon zur byzantinischen Kunst και Dumbarton Oaks Papers. Ιδιαίτερα πλούσιες είναι οι συλλογές και σε υλικό σχετικά με την αρχαιολογία και τα μνημεία της βυζαντινής Ελλάδας, ενώ ιδιαίτερο ερευνητικό ενδιαφέρον έχουν και περιοδικά που εκδίδονται από τοπικούς συλλόγους σε όλη την Ελλάδα.