Έντυπες Ακολουθίες Αγίων

Η σημαντική συλλογή έντυπων Ακολουθιών της Ντόρης Παπαστράτου δωρήθηκε στη Βιβλιοθήκη από τις κόρες της Δάφνη και Μαρίνα Ηλιάδη. Η συλλογή περιλαμβάνει 665 φυλλάδες ακολουθιών και σύμμικτους τόμους, οι οποίοι περιέχουν μικρές ή μεγάλες συναγωγές ακολουθιών αφιερωμένες στον ίδιο άγιο ή σε διαφόρους αγίους και γιορτές με κοινά χαρακτηριστικά. Το σώμα των ακολουθιών αυτών αντικατοπτρίζει τη συνέχεια της βυζαντινής λειτουργικής παράδοσης στα χρόνια της Τουρκοκρατίας και τη νεότερη εποχή.

Οι έντυπες «Ακολουθίες» έχουν συνήθως τη μορφή φυλλαδίου ή ταπεινού βιβλίου (από όπου προκύπτει και η αναφορά σε αυτές ως «φυλλάδες») και περιέχουν ύμνους που ψάλλονται την ημέρα εορτής αγίων ή θαυμαστών γεγονότων της εκκλησίας. Οι «Ακολουθίες» περιλαμβάνουν, επίσης, και αγιολογικά κείμενα (συναξάριο ή βίο αγίου ή διήγηση για το θαυμαστό γεγονός).

Το corpus αυτό έχει τεκμηριωθεί από τον Δημοσθένη Στρατηγόπουλο στο βιβλίο Ἔντυπες Ἀκολουθίες Ἁγίων, Συλλογὴ Ντόρης Παπαστράτου (Αθήνα, 2007) υπό την επιστημονική εποπτεία του Κρίτωνα Χρυσοχοΐδη του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. Η έκδοση συμπληρώνει το έργο του Louis Petit, Bibliographie des acolouthies grecques [Subsidia Hagiographica 16] (Bruxelles, 1926).

Δείτε την παρουσίαση του προγράμματος και μελετείστε την ψηφιακή εφαρμογή των Ακολουθιών.