Διαλέξεις

Η Γεννάδειος Βιβλιοθήκη διοργανώνει σειρά διαλέξεων στο αμφιθέατρο της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα Cotsen Hall (Αν. Πολέμου 9).

Η Διάλεξη Walton καθιερώθηκε το 1982.

Από το ακαδημαϊκό έτος 2004-2005 η σειρά διαλέξεων Cotsen έχει δώσει τη δυνατότητα στη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη να διοργανώσει πολυάριθμες διαλέξεις και ποικίλες άλλες εκδηλώσεις με σκοπό να επιδείξει τον πλούτο των συλλογών της και να κάνει γνωστή στο ευρύτερο κοινό την αποστολή της. Αυτή η σειρά διαλέξεων κατέστη δυνατή χάρη στη γενναιοδωρία του αείμνηστου Lloyd Cotsen, Επίτιμου Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου των Επιτρόπων της Βιβλιοθήκης, και της συζύγου του Margit. 

Η Γεννάδειος Βιβλιοθήκη έχει, επίσης, διοργανώσει διαλέξεις σε συνεργασία με το Κοινωφελές Ίδρυμα Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης, το Ίδρυμα Fulbright, ενώ η επίτιμη επίτροπος της Γενναδείου Μαργαρίτα Σαμούρκα υπήρξε χορηγός διαλέξεων με θέμα τη Χαρτογραφία.

Η Ετήσια Διάλεξη Walton

Η  ετήσια διάλεξη Walton καθιερώθηκε προς τιμήν του Francis  R. Walton, που διηύθυνε τη Βιβλιοθήκη με επιτυχία την περίοδο 1961-1976. Επί θητείας του Frank Walton η Βιβλιοθήκη ανοίχτηκε προς το αθηναϊκό κοινό, ενώ παράλληλα προβλήθηκε στο εξωτερικό ως ένα διεθνές ερευνητικό κέντρο για την ιστορία του ελληνισμού μέσα στους αιώνες. Ακολουθώντας τα χνάρια του ιδρυτή της Βιβλιοθήκης Ιωάννη Γεννάδιου, ο Frank Walton πίστευε έντονα ότι οι πλούσιες συλλογές της Βιβλιοθήκης μπορούν να αποτελέσουν σημείο αναφοράς για μελετητές από όλο τον κόσμο. Το όραμα των δύο ανδρών έχει γίνει πλέον πραγματικότητα, καθώς γενιές επιστημόνων έχουν ακολουθήσει τις σπουδές τους με βάση τις συλλογές της Βιβλιοθήκης.

Η Ετήσια Διάλεξη Walton θεσμοθετήθηκε το 1982.

Ακολουθεί κατάλογος των διαλέξων που δόθηκαν τα τελευταία 32 χρόνια:

1η: Άγγελος Δεληβορριάς, “Tracing the Sources of a Scopasian Aphrodite” (16 Μαρτίου 1982)
2η: Μανόλης Χατζηδάκης, “Ο Ζωγράφος Θεοφάνης ο Κρης” (30 Μαρτίου 1983)
3η: “Συντήρηση και Αποκατάσταση των Μνημείων της Ακροπόλεως”: Εύη Τουλούπα, “Εισαγωγή,” Αλ. Παπανικολάου, “Το Ερέχθειο”, Μανώλης Κορρές, “Ο Παρθενώνας ” και ταινία “Η Μεταφορά των Καρυάτιδων” (3 Απριλίου 1984)
4η: Ντούλα Μουρίκη, “Η Ζωγραφική στην Κύπρο το 13ο αιώνα” (3 Απριλίου 1985)
5η: Kevin Andrews, “On the Aftermath of the Revolution” (31 Μαρτίου 1986)
6η: Paul M. Mylonas, “Η Γεννάδειος τιμά τον Βιτρούβιο. Με την ευκαιρία δύο επετείων” (2 Απριλίου 1987)
7η: Νικόλαος Σταυρουλάκης, “A Sixteenth Century Album of Ottoman Costumes in the Gennadius Collection” (30 Μαρτίου 1988)
8η: Marcus Wheeler “Russian Slavophilism and the Byzantine Lecagy” (29 Μαρτίου 1989)
9η: C. M. Woodhouse, “The Platonic Renaissance in 15th - Century Italy” (29 Μαρτίου 1990)
10η: Dimitri Obolensky, “Byzantine Crimea. The Greek World on the Confines of the Northern Steppe” (19 Μαρτίου 1991)
11η: Averil Cameron, “Syria and Palestine after the Arab Conquest: the Greek Population and the Fate of the Greek Language” (10 Μαρτίου 1992)
12η: Nicolas Barker, “Greek Scribes and Greek Printers at the end of the 15th century” (23 Μαρτίου 1993)
13η: Anthony Grafton, “How Guillaume Bude Read Homer” (5 Απριλίου 1994)
14η: Dennis E. Rhodes, “Paving the Way for Aldus Manutius: Greek Books Printed in Italy before 1495” (7 Μαρτίου 1995)
15η: Ελένη Γλύκατζη-Ahrweiler, “Προβλήματα Ελληνικής Συνέχειας” (19 Μαρτίου 1996)
16η: Patrich Leigh Fermor, “Travel” (18 Μαρτίου 1997)
17η: Ιόλη Καλαβρέζου, “H Γλώσσα της Αυτοκρατορικής Τέχνης στο Βυζάντιο” (17 Μαρτίου 1998)
18η: Αγγελική Λαΐου, “Το Βυζάντιο και οι Σταυροφορίες” (16 Μαρτίου 1999)
19η: Χαράλαμπος Μπούρας, “Από τη Μεταβυζαντινή στη Νεοελληνική Ναοδομία στην Τουρκοκρατούμενη Ελλάδα” (21 Μαρτίου 2000)
20η: David Woodward, “The First Map of the World: Anatomy of the World Map of 1508 by Francesco Rosselli” (20 Μαρτίου 2001)
21η: Φίλιππος Ηλιού, “Βιβλία με συνδρομητές” (29 Μαρτίου 2002)
22η: Sergei Karpov, “Pontic Hellenism and the Empire of Trebizond in the 13th -15th Centuries” (4 Μαρτίου 2003)
23η: Χρύσα Μαλτέζου, “Δύο Τραγικές Μορφές στο σύνορο του Βυζαντινού και νέου ελληνικού κόσμου: Βησσαρίων και Άννα Νοταρά” (2 Μαρτίου 2004)
24η: Helen Evans, “Visions of Byzantium: Past, Present and Future (?)” (1 Φεβρουαρίου 2005)
25η: Νίνα M. Αθανάσογλου-Kallmyer, “Classicism and Resistance in the Mediterranean” (22 Νοεμβρίου 2005)
26η: Mark Mazower, “The Virgin Mary and the War of Independence: Religion and Nationalism on Tinos in the 1820s” (9 Ιανουαρίου 2007)
27η: Cyril Mango, “Imagining Constantinople” (6 Μαΐου 2008)
28η: Paul Magdalino, “Byzantium as the New Israel” (31 Μαρτίου 2009)
29η: Robert Ousterhout, “Byzantine Constantinople: Visualizing a City in Transition” (2 Μαρτίου 2010)
30η: Sir Michael Llewellyn Smith, "Kings, Princes and Powers: Venizelos and Dilemmas of National Revival" (29 Μαρτίου 2011)
31η: Henry Maguire, "Nectar and Illusion: Art, Nature, and Rhetoric in Byzantium" (8 Μαΐου 2012)

32η: Molly Greene, “1453: How Important Was It?” (30 Οκτωβρίου 2012)

33η: Christopher Clark, "The Balkan Dimensions of the Origins of the First World War" (18 Μαρτίου 2014)

34η: Cornell Fleischer, "The Mystic Lettrist ‘Abd al-Rahman al-Bistami and the Origins of Ottoman Historical Consciousness" (5 Μαΐου 2015)

35η: Gerhard Wolf, "The Peacock and the Basket, the Marble and the Brick. Architectural ornaments and their materiality in a transcultural perspective – Constantinople to Bukhara (6th to 10th century)" (16 Φεβρουαρίου 2016)

36η: Richard Clogg, “The Colonel’s Dictatorship: the View from London” (25 Απριλίου 2017)

37η: Scot McKendrick, "English Collectors of Greek Manuscripts at the British Library: Lord Guilford and Anthony Askew" (24 Απριλίου 2018)

38η: Carlo Ginzburg, "Gods, Humans, Apes. On the Eighteeth-Century Reception of Winckelmann's History" (30 Μαΐου 2019)

39η: Stephen Greenblatt, "Religious Tolerance and the Twilight of the Ancient World" (29 Σεπτεμβρίου 2021)