Χάρτες της Μεσογείου

Περιηγηθείτε εδώ στη Συλλογή Χαρτών της Γενναδείου Βιβλιοθήκης

Η Γεννάδειος Βιβλιοθήκη είναι κάτοχος μιας πραγματικά μοναδικής συλλογής 3.000 περίπου παλαιών ιστορικών χαρτών που αφορούν στις περιοχές της Ελλάδας, της Τουρκίας, και εν γένει των Βαλκανίων. Καλύπτοντας τη χρονική περίοδο από το 15ο μέχρι τον 20ο αιώνα, περιέχει χειρόγραφους και έντυπους χάρτες που έχουν φιλοτεχνηθεί από ονομαστούς χαρτογράφους και εκδότες. Ανάμεσα τους αξίζει να επισημάνουμε το Liber Insularum του Χριστόφορου Buondelmonti (15ος αι.), που περιέχει μια σειρά χειρόγραφων χαρτών που απεικονίζουν νησιά του Ιονίου και του Αιγαίου Πελάγους, μια ναυτική χάρτα του Αιγαίου του Νικόλαου Κεφαλά από τον πρώιμο 19ο αιώνα (πρόκειται πιθανότατα για τον πρώτο έντυπο ελληνικό ναυτικό χάρτη) και πολλούς άλλους χάρτες που παρουσιάζουν τις πολιτικές εξελίξεις στα βαλκανικά κράτη κατά τον ύστερο 19ο αιώνα.  

Η συλλογή τεκμηριώθηκε από το ερευνητικό πρόγραμμα «Χαρτογράφηση των χωρών της Μεσογείου», το οποίο είχε σαν βασικό του σκοπό να δημιουργήσει έναν online κατάλογο σημαντικών πρώιμων χαρτών της λεκάνης της Μεσογείου και πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Συμβουλίου των Αμερικανικών Ερευνητικών Κέντρων του Εξωτερικού (Council of American Overseas Research Centers). Το πολύτιμο υλικό των χαρτών μελετήθηκε και τεκμηριώθηκε από τη Λεωνόρα Ναβάρη και τον Αλέξη Μάλλιαρη υπό την καθοδήγηση των Catherine de Grazia Vanderpool και Ναταλίας Vogeikoff-Brogan.

Οι περισσότεροι χάρτες έχουν ψηφιοποιηθεί στο πλαίσιο προγράμματος ΕΣΠΑ (2017). Ευχαριστούμε τον Παναγιώτη Βαλούρδο για τον συντονισμό των τεκμηρίων και τον Τάρεκ Έλεμαμ για την ανάρτηση του υλικού στο διαδίκτυο.