Επίτροποι της Γενναδείου Βιβλιοθήκης

Andreas M. Zombanakis, Chairman
Phaedon T. Tamvakakis, Secretary-Treasurer

Catherine Boura, Ex Officio
George Cantonis
Edward E. Cohen
Jack L. Davis
Anastasios Kriekoukis
Panagiotis Laskaridis
Mark L. Lawall, Ex Officio
Natasha Lemos
Anastasios I. Leventis
William T. Loomis, Ex Officio
Constantine (Deno) Macricostas
Lana J. Mandilas
Yannis Manuelides
Mark Mazower
Anne McCabe
E. Leo Milonas
Zoë Sarbanes Pappas
Phokion Potamianos
Robert L. Pounder
Curtis Runnels
Susan Buck Sutton
Nicholas J. Theocarakis
Maria Vassalou
Alexandra C. Vovolini
Chiona Xanthopoulou-Schwarz
Kathryn B. Yatrakis
Alexander E. Zagoreos, Chairman Emeritus

Emeriti/ae

R. Nicholas Burns
Apostolos Th. Doxiadis
Michael Dukakis
Edmund L. Keeley
Anthony G. Lykiardopoulos
Olga Maridakis-Karatzas
Helen Philon
Petros K. Sabatacakis
Margaret Samourkas
Theodore Sedgwick
George T. Soterakis
Yannis Stournaras
Catherine deG. Vanderpool


View Overseer responsibilities and governance