Λευκώματα Ιωάννη Γεννάδιου

Εκτός από βιβλία, ο Γεννάδιος συνέλεγε φωτογραφίες και άλλα εφήμερα (αποκόμματα εφημερίδων και βιβλίων, χαρακτικά, έντυπο υλικό, προσκλήσεις και διάφορα άλλα) που κολλούσε σε λευκώματα μεγάλου μεγέθους. Τα 116 λευκώματα αναφέρονται σε διάφορα θέματα: ιστορία, τοπογραφία, αρχαιολογία, εθνολογία (κοστούμια), αρχιτεκτονική, ιστορία τέχνης, ιστορία του βιβλίου, δημοσιογραφία, καθώς, επίσης, και στην οικογένεια του Γεννάδιου. Τα λευκώματα αυτά συνιστούν μία από τις σημαντικότερες συλλογές της Βιβλιοθήκης, καθώς περιλαμβάνουν πολύτιμες πληροφορίες για την ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας. Ένα μικρό ενδεικτικό τμήμα των λευκωμάτων είναι διαθέσιμο διαδικτυακά.