Υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης

Τερματικοί Σταθμοί Εργασίας: Τερματικά υπάρχουν εγκατεστημένα στο δυτικό τοίχο του Κεντρικού Αναγνωστηρίου, στον χώρο των Ψηφιακών Μέσων (Digital Resources Area) και στα Αναγνωστήρια Ανοικτής Πρόσβασης. Οι αναγνώστες μπορούν να χρησιμοποιήσουν flashdrives σε αυτά. Οι σταθμοί εργασίας προσφέρονται μόνο για ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς και για υλικό που υπάρχει στη Βιβλιοθήκη. Δεν επιτρέπεται η χρήση τους για πρόσβαση σε ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Η χρήση των σταθμών εργασίας της Βιβλιοθήκης υπόκειται στους ισχύοντες νόμους, σε περιορισμούς πνευματικών δικαιωμάτων και συμφωνίες παραχώρησης άδειας χρήσης.

Διαθέσιμες ηλεκτρονικές πηγές: οι αναγνώστες έχουν πρόσβαση στις ιστοσελίδες της Βιβλιοθήκης, συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού καταλόγου, και σε άλλες διαδικτυακές ηλεκτρονικές πηγές που καλύπτουν πολυάριθμες θεματικές από τους τερματικούς σταθμούς της Βιβλιοθήκης και από τους φορητούς τους υπολογιστές. Η πρόσβαση σε ορισμένες πηγές ίσως περιορίζεται σε ένα ή περισσότερα σημεία και για κάποιες από αυτές ενδεχομένως να απαιτείται επιπλέον εξουσιοδότηση. Γενικά, οι περιορισμοί αυτοί σχετίζονται με προδιαγραφές αδειοδότησης με τις οποίες δεσμεύεται η Βιβλιοθήκη.

 

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Κύριο μέλημα της Βιβλιοθήκης είναι η συντήρηση και η ασφάλεια του υλικού της σε συνδυασμό με την εξυπηρέτηση των αναγνωστών. Η Βιβλιοθήκη διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την εκτέλεση μίας παραγγελίας αναπαραγωγής, εάν κρίνει ότι το αιτούμενο υλικό είναι πολύ εύθραυστο.

Η Βιβλιοθήκη απαιτεί την κατάθεση ψηφιακού αντιγράφου όλων των επαγγελματικών αναπαραγωγών μέσω δίσκου DVD, USB ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου (dropbox, wetransfer κ.λπ).

1. Φωτογράφιση – Σκανάρισμα για προσωπική, ερευνητική χρήση

Η Βιβλιοθήκη δεν παρέχει υπηρεσίες επαγγελματικής φωτογράφισης. Οι αναγνώστες μπορούν να χρησιμοποιήσουν δικό τους φωτογράφο στην Digital Resources Area, μετά από συνεννόηση με τους υπαλλήλους του Αναγνωστηρίου για τον καθορισμό κατάλληλης ημέρας και ώρας.

Οι αναγνώστες μπορούν να φωτογραφίσουν ή να σκανάρουν υλικό για προσωπική τους χρήση, με δικές τους φωτογραφικές μηχανές ή τα overhead scanners (που βρίσκονται στο Αναγνωστήριο και χώρο των Ψηφιακών Μέσων), εφόσον το επιτρέπει η κατάσταση του υλικού. Το προσωπικό της Βιβλιοθήκης διατηρεί το δικαίωμα να περιορίσει ή να απαγορεύσει φωτογράφιση στην περίπτωση που μπορεί να καταστρέψει το υλικό, να ενοχλήσει άλλους αναγνώστες ή να παραβιάσει τους περιορισμούς που έχει θέσει ο δωρητής ή η συμφωνία απόκτησης του υλικού ή εάν αυτό έχει ήδη ψηφιοποιηθεί.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σύμφωνα με το νόμο δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή ολόκληρων βιβλίων.

2. Φωτοαντίγραφα

Φωτοαντίγραφα γίνονται μόνο από το προσωπικό του Αναγνωστηρίου και μετά από σχετική αίτηση. Προϋπόθεση για να γίνουν φωτοαντίγραφα είναι να το επιτρέπει η κατάσταση του βιβλίου ή του εντύπου. Δεν φωτοτυπούνται χειρόγραφα, σπάνια βιβλία, καθώς και βιβλία που έχουν εκδοθεί μέχρι και τις αρχές του 20ου αιώνα. Η τιμή καθορίζεται στα € 0,20 ανά σελίδα. Τα φωτοαντίγραφα είναι μίας όψεως και βγαίνουν κυρίως σε μονές σελίδες. Σε διπλές σελίδες γίνονται μόνο εάν το δέσιμο του βιβλίου το επιτρέπει.

Τα φωτοαντίγραφα προπληρώνονται.

3. Άδεια Δημοσίευσης

Για να ζητήσετε άδεια δημοσίευσης υλικού από τις συλλογές της Γενναδείου Βιβλιοθήκης, μπορείτε να συμβουλευθείτε το αντίστοιχο τμήμα της ιστοσελίδας μας.

Αίτηση παραχώρησης μη αποκλειστικής άδειας δημοσίευσης πρέπει να υποβληθεί μέσω email (ελάχιστος χρόνος διεκπεραίωσης αιτήματος: 5 εργάσιμες ημέρες).

Για επιστημονικές εκδόσεις η χρήση εικονογραφικού υλικού δεν χρεώνεται. Για εμπορικές εκδόσεις, με αποκλειστικό σκοπό τη συγκέντρωση χρημάτων για τη συντήρηση του υλικού, η οικονομική επιβάρυνση για κάθε μία φωτογραφία ανέρχεται στα  € 40 για την Ελλάδα και στα € 200 για χώρες του εξωτερικού. Η τιμή αυτή ισχύει για μία έκδοση μόνο και σε καμία περίπτωση δεν εξασφαλίζει το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης της φωτογραφίας.

Κάθε δημοσιευμένη φωτογραφία πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύεται από:

α) τα πλήρη βιβλιογραφικά στοιχεία της πηγής από την οποία προέρχεται, όπως αυτά αναγράφονται στην αίτηση,

β) το ονοματεπώνυμο του φωτογράφου και,

γ) την ένδειξη:

Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα, Γεννάδειος Βιβλιοθήκη

Στις σπάνιες περιπτώσεις όπου η Γεννάδειος Βιβλιοθήκη είναι κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων, πρέπει να γίνει ειδική συνεννόηση με το αρμόδιο τμήμα της Βιβλιοθήκης (GennPhoto@ascsa.edu.gr).