Μουσική

Δεν υπήρχε όριο στα συλλεκτικά ενδιαφέροντα του Γενναδίου, αρκεί αυτά να αφορούσαν στην Ελλάδα. Η μουσική συλλογή του είναι αξιοσημείωτη για τα χειρόγραφα και τα βιβλία της βυζαντινής και μεταβυζαντινής μουσικής, αλλά περιλαμβάνει επίσης υλικό για την αρχαία και τη νεοελληνική μουσική και πολλά χρήσιμα στοιχεία για μουσική και μουσικά όργανα πολλών χρόνων, τόπων και πολιτισμών.